Гродненщина - вчера и сегодня

Январь / JANUARY / STYCZEŃ

08.01.2017.

10 декабря 2016 - 15 января 2017 года 
Рождественский праздник «В гостях у Деда Зимника и Бабы Завирухи» (усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район).
Тел. 8 (01595) 2 21 07
Fr om December 10, 2016 up to January 15, 2017 
Christmas festival “At Granddad Zimnik and Grandma Zaviruha’s Estate”.  (Estate of Granddad Zimnik, village Zaleiki, Iv’yevski region)
Od 10 grudnia 2016 r. po 15 stycznia 2017 r.
Imprezy Bożonarodzeniowe "W gościnie u  Dziada Zimnika i Baby Zawieruchy". Interaktywna zabawa, podczas której Dziadek Zimnik ze swoim orszakiem spotyka gości i składa najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. (majątek Dziadka Zimnika, w. Zalejki rejonu iwiejskiego)
***

13 декабря 2016 - 19 января 2017 года
Цикл новогодних мероприятий «Зимние встречи в музее»: театрализованное мероприятие «Сказки зимнего леса», «Калядкі – добрыя святкі», «Снежная летопись новогодних традиций» (г. Мосты, Мостовский государственный музей «Лес и человек»).
Тел. 8(01515)3 20 44
From December 13, 2016 up to January 19, 2017
Several events for children devoted to New Year history, traditions, and rituals “Winter reception in the Museum”. (Mosty, Mosty State Museum “Forest and Human”).
Od 13 grudnia 2016 r. po 19 stycznia 2017 r.
Cykl Noworocznych Imprez "Zimowe Spotkania w Muzeum". Zapoznanie się dzieci z historią, tradycjami i obrzędami świąt noworocznych. (Mosty, Państwowe Muzeum "Las i Człowiek" w Mostach).
***

16 декабря 2016 - 14 января 2017 года
Арт-представление под открытым небом «Новый год в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр).
Тел. 8 (01597) 2 69 94
From December 16, 2016 up to January 14, 2017
Open air art-show “New Year at ecological and recreational center “12 Months invite”.Month December (January) will invite the guests. Many contests, games, and New Year show will be presented to public.(Novogrudok region, lake Svitiaz’, Ecological and recreational center)
Od 16 grudnia 2016 r. po 14 stycznia 2017 r.
Artystyczne przedstawienie pod otwartym niebem "Nowy Rok w Centrum Ekologiczno- Rozrywkowym "W gościnie u 12 miesięcy". Interaktywne widowisko dla gości, których spotyka miesiąc Grudzień (Styczeń). Po drodze czeka na uczestników programu mnóstwo przeszkód, gier i noworoczne przedstawienie przy współudziale Dziadka Mroza, Śnieżki i bohaterów bajek. (rejon nowogródzki, jezioro Świteź, Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe )
***

18 декабря 2016 - 15 января 2017 года
Театрализованное новогоднее представление в усадьбе Деда Мороза «Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Тел. 8(0152) 74 55 80
From December 18, 2016 up to January 15, 2017
 Theatrical performance devoted to New Year holidays “Winter entertainments at Augustov canal”. One will have an opportunity to meet Ded Moroz and his Granddaughter
Snegurochka, to play jokes, to take part in quizzes and sport competitions, to sing songs and perform national dances around New Year tree; to travel along the “Fairy tales’ path” and “Magic bridge”; to visit Augustov canal’s museum, and to sent your letter by New Year post.  (Grodno district, Augustow Canal gateway Dombrovka)
Od 18 grudnia 2016 r. po 15 stycznia 2017 r.
Teatralizowane Przedstawienie Noworoczne  "Zabawy Zimowe na Kanale Augustowskіm ". Spotkanie z Dziadkiem Mrozem i Śnieżką, wesołe konkursy, dowcipy, gry, piosenki i tańce wokół świątecznej choinki; podróż po "Bajecznej ścieżce" i "Czarownym mostku"; zwiedzanie Muzeum Kanału Augustowskiego; funkcjonuje "Poczta" noworoczna. (rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)
***

20 декабря 2016 - 20 января 2017 года
Театрализованное мероприятие «Калядкі – добрыя святкі» (аг. Гудевичи, Мостовский район)
Тел. 8(01515) 3 87 82
From December 20, 2016 up to January 20, 2017
Theatrical performance “Christmas carols”.  One will have an opportunity not only to know on how our ancestors celebrated the holiday, but to take part in the process. (village Gudzevichi, Mosty region)
Od 20 grudnia 2016 r. po 20 stycznia 2017 r.
Teatralizowane Przedstawienie „Koladki – dobre światki”. Przedstawienie pozwoli dowiedzieć się, jak  nasi przodkowie obchodzili to święto. Państwo mogą być nie tylko biernymi słuchaczami i widzami, lecz także wziąć czynny udział w imprezie. (agromiasteczko Gudziewicze rejonu mostowskiego)
***
Январь/January/Styczeń
image009.jpg
Январь-декабрь (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье)
Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (ул. Советская)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***

7 января
Обряд «Калядкі» (г. Дятлово, площадь)
Тел. 8 (01563) 2 14 48
January, 7
Ceremony “Christmas carols”. А traditional Belarusian celebration with national traditions, rituals, and dances (Goat’ dance, going round carol-singing,  etc.) (Diatlovo, Central Square)
7 stycznia
Obrządek „Koladki”. Tradycyjne białoruskie święto przesiąknięte symboliką obrzędową, czynnościami, piosenkami: taniec Kozy, "kolędowanie"  i in. (Dziatłowo, plac)
***

7 января
Театрализованное представление «Рождественская звезда» воскресной школы Храма в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» (г. Слоним)
Тел. 8 (01562) 5 06 36
January, 7 
Sunday School of Christ Mother’s Icon Temple presents a Theatrical performance “Christmas star”. Staging of Christmas of Christ Redeemer, with participation of pupils of sunday school of the Temple in honor of an icon of the Mother of God "Sporuchnitsa guilty" (Slonim)
7 stycznia
Teatralizowane Przedstawienie "Gwiazda Betlejemska" szkoły niedzielnej przy Cerkwi pod wezwaniem ikony  Matki Boskiej “Wstawienniczka Za Grzesznych". Inscenizacja Narodzenia Pańskiego przy współudziale wychowanków szkoły  niedzielnej przy Cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Boskiej „Wstawienniczka Za Grzesznych". (Słonim)
***

7 января
Районный праздник «Калядкі» (г.п. Зельва)
Тел. 8 (01564)2 45 31
January, 7
Regional festival “Christmas carols”. А traditional Belarusian celebration with national traditions, rituals, and dances (Goat’ dance, going round carol-singing, etc.) (Zelva)
7 stycznia
Rejonowe Święto „Koladki”. Tradycyjne białoruskie święto przesiąknięte symboliką obrzędową, czynnościami, piosenkami: taniec Kozy, "kolędowanie" i in. (Zelwa)
***

8 января
Рождественский праздник «Свет Вифлеемской звезды» (г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 03 10
January, 8
Christmas festival “Light of Star of Bethlehem”.  Festival with concert show and going round Christmas tree.(Ostrovets)
8 stycznia
Jasełka "Światło Gwiazdy Betlejemskiej”. Program koncertowy, teatralizowane  przedstawienie przy choince z okazji Świąt Bożego Narodzenia. (Ostrowiec)
***

8 января
Рождественский концерт (г. Мосты)
Тел. 8 (01515) 3 23 29
January, 8 
Christmas concert. Concert of the participants of Sunday School of Prophet Ilya and performance produced by Puppet Theater “Petrushka”. (Mosty)
8 stycznia
Koncert Bożonarodzeniowy. Teatralizowane przedstawienie wychowanków  szkoły niedzielnej probostwa św. Proroka Eliasza, spektakl wzorowego Teatru Lalek "Pietruszka" dla wychowanków Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych i przytułku socjalnego. (Mosty)
***
Безымянный.jpg
12-13 января
III Духовно-просветительская акция «Рождественские встречи» (г. Новогрудок)
Тел. 8 (01597) 2 69 94
January, 12-13
III religious and educational event “Christmas congregations”. There are no religious temples in the location. The event includes: meetings with low-income families and disabled, exhibitions “Christmas magic”, literature exhibition “The world of spirituality”, meetings with Novogrudok monks, and presenting Christmas concerts.(Novogrudok)
12-13 stycznia
ІІІ Akcja  Duchowo-Oświatowa "Spotkania Bożonarodzeniowe ". Akcja obejmuje agromiasteczka  rejonu nowogródzkiego, w których brak świątyń. Instytucje kultury wspólnie z dekanatem  nowogródzkim organizują w tych dniach akcję duchowo-oświatową "Spotkania  Bożonarodzeniowe", przewidującą odwiedzanie niezamożnych rodzin i osób niepełnosprawnych,  wystawy wyrobów ludowych "Cuda Nocy Betlejemskiej",  wystawę książek "Światło duchowości", spotkania z duchowieństwem dzekanatu nowogródzkiego, koncerty bożonarodzeniowe. (Nowogródek)
***

13 января
Конкурсная программа «Ау, Снегурочки!» (г. Щучин, Центр культуры)
Тел. 8 (01514) 2 92 40
January, 13
Competitive program “Snow Maidens!”. Competitive program with  quizzes and games. (Schuchin Culture Center)
13 stycznia
Program Konkursowy "Hej, hej  Śnieżki!".  Na gości czeka program konkursowy dla "Śnieżek" (Śnieżki - młodzież z różnych organizacji rejonu), ciekawe pomysły reżyserskie, zabawy,  quizy. (Szczuczyn, Centrum Kultury)
***

13 января
Концерт «Рождественские встречи» (г.Мосты)
Тел. 8(01515)3 23 84
January, 13
Concert “Christmas meetings”. Concert presented by the attendants of “Mostov children art school” (Mosty)
13 stycznia
Koncert „Spotkania Bożonarodzeniowe”. Koncert uczniów Państwowej Instytucji Edukacji "Dziecięca Szkoła Sztuk Pięknych w Mostach". (Mosty)
***

13 января
Рождественский бал (г.п. Кореличи, Центр культуры)
Тел. 8(01596) 7 10 86
January, 13
Christmas ball. Classical ball with traditional dances (a polonaise, a waltz, etc.) which will collect the best dancing couples of the region. (Korelichi, Culture center)
13 stycznia
Bal Sylwestrowy. Klasyczny bal z tradycyjnymi tańcami (polonez, walc i in.) gromadzący najlepsze pary taneczne rejonu. (Korelicze, Centrum Kultury)
***

14 января
Рождественские встречи «Зорка з зоркаю гаворыць» (аг. М.Берестовица, аг. Олекшицы, аг. Макаровцы)
Тел. 8 (01511) 2 20 03
January, 14
Christmas meetings “Star whispers with star”. Christmas meetings: concerts of collectives of amateur creativity, a meeting with clergy, visit of offices of day and round-the-clock stay for disabled people and people of advanced age, the dramatized programs, master classes and exhibitions of a traditional Christmas food, products of folk art.(S. Berestovitsa, Olekshitsi, and Makarovtsi)
14 stycznia
Spotkania Bożonarodzeniowe „Gwiazdy mówią do siebie”.  Spotkania Bożonarodzeniowe: koncerty zespołów amatorskich, spotkania z klerem, odwiedzanie  ośrodków dziennego i całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku, programy teatralne, warsztaty i wystawy tradycyjnych dań wigilijnych, wyrobów ludowych. (agromiasteczka Mała Brzostowica, Olekszyce, Makarowce)
***

14 января

Зимний культурно-спортивный праздник (г. Волковыск)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
January, 14
Winter cultural and sport festival. Winter cultural and sport festival filled with traditional national art and modern leisure activities. (Volkovysk)
14 stycznia
Zimowa Impreza Kulturalno-Sportowa. Teatralizowane święto kulturalne i sportowe,  które łączy w sobie zarówno tradycyjną twórczość ludową, jak i współczesne rozrywki młodzieżowe.(Wołkowysk)
***

14 января
«Калядны фэст у Лідскім замку» (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 52 32 81
January, 14
“Christmas festival in Lida Castle”. Theatrical show, Christmas carols, congratulations from Ded Moroz and Snegurochka, competitions and concert shows will take place in Lida on the territory of Lida Castle. (Lida)
14 stycznia
"Fest Kolędy na Zamku Lidzkim". Tradycyjne białoruskie święto, na które się składają teatralizowane widowisko bożonarodzeniowe, świąteczne "kolędowanie", występy zespołów amatorskich rejonu lidzkiego i gości, szopki, konkursy i życzenia Dziadka Мroza i Śnieżki, odbywające się na  terenie zamku w Lidzie. (Lida)
*** 

14 января

Рождественские встречи в усадьбе Огинских (музей-усадьба М.К. Огинского, д. Залесье, Сморгонский район)
Тел. 8 (01592) 4 54 84
January, 14
Christmas meetings at The Oginski family estate.One can attend traditional European ball, meet with Belarusian pop singer Olga Plotnikova, poet Olga Rovna, and to witness master class on European dances of XIX, etc.) (museum and formally the estate of Oginski family, village Zalesie, Smorgon’ region)
14 stycznia
Spotkania Bożonarodzeniowe w majątku Ogińskich. Klasyczny bal europejski z różnymi imprezami: koncertowe spotkanie ze śpiewaczką Olgą Płotnikową, poetką Olgą Równą, warsztaty tańców XIX w. i in.  (Muzeum-majątek М. К. Ogińskiego, w. Zalesie rejonu smorgońskiego)
***

14 – 15 января
Рождественский открытый чемпионат по интеллектуальным играм на Кубок города Ошмяны
Тел. 8 (01593) 4 51 65
January, 14-15
Christmas open intellectual games championship for Oshmiany Cup. One can play different intellectual games, meet best friends in order to communicate, exchange news and congratulate each other on New Year. During the break a concert show will be presented to public.(Oshmiany)
14-15 stycznia
Bożonarodzeniowe Otwarte Mistrzostwa  na Puchar Оszmiany w  grach intelektualnych. Otwarte mistrzostwa w grach intelektualnych wsród  dorosłych i dzieci. To spotkanie dobrych przyjaciół w przeddzień Starego Nowego roku, podczas którego mistrzowie mogą nie tylko popisać się swoją erudycją, lecz i podzielić aktualnościami, ucieszyć się z sukcesów i  pogratulować kolegom nowego roku intelektualnego. Podczas przerwy między grami uczestnikom mistrzostwa będzie przedstawiony program koncertowy. (Оszmiana)
***
1(1).jpg
20-21 января
Чемпионат Республики Беларусь по греко-римской борьбе. В соревнованиях примут участие известные гродненские спортсмены Дауров Сослан, Грабовик Александр, Лях Павел и другие. (Гродненская область, г. Лида)
Контакты: Вакула Светлана Владимировна, 8 0152 - 77 37 94
***
image005.jpg
22, 29 января
Мероприятия в торговом центре «Old City» (ул. Дубко, 17, г. Гродно)
Контактный телефон: + 375 33 3 333 909
***
image007.jpg
26 января
Концерт ГУК «Гродненская капелла» (г. Гродно, концертный зал по ул. Дзержинского, 1)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00
***

27 января
Чествование молодых специалистов, прибывших на работу в Островецкий район в 2016 году (г. Островец)
Тел. 8 (01591)2 14 48
January, 27
Celebration in honor of young specialists who have come to work in Ostrovets region in 2016. The event includes the excursion around Ostrovets region, acquaintance with local authorities, concert of a Belarusian star, and dances. (Ostrovets)
27 stycznia
Uroczystości ku czci młodych fachowców, którzy zostali zatrudnieni w rejonie ostrowieckim w 2016 roku. Uroczystość obejmuje wycieczkę po rejonie ostrowieckim, zapoznanie się z władzami rejonu,  koncerty z udziałem gwiazd białoruskiej sceny muzycznej, tańce. (Оstrowiec)
***

28 января
Районный огонёк для молодых специалистов города и района «СВЯТКІ» (г. Дятлово)
Тел. 8 (01563) 2 29 50
January, 28
Regional party in honor of town and region young specialists “Christmastide.by”. This is a good chance to communicate, to play intellectual games, to sing songs and dance, and to get splendid impressions.(Diatlovo)
28 stycznia
Rejonowa Impreza dla młodych fachowców miasta i rejonu „Światki.by”. Tradycyjne spotkanie pracującej młodzieży rejonu. Podczas imprezy młodzież ma okazję do prezentacji własnych zdolności i talentów,  udziału w zabawach z piosenkami, ciekawymi grami, konkursami, tańcami, dowcipami, zawieraniem znajomości i uzyskaniem najlepszych wrażeń. (Zdzięcioł)
***

28-29 января
VII открытое первенство города Гродно по плаванию в категории «Мастерс». Соревнования проводятся между любителями плавания, спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.  (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 96 02 11
January, 28-29
VII Grodno city open swimming tournament of “Masters” сategory.The aim of the event is to popularize swimming, to strengthen links between national and foreign sportsmen, and to stimulate healthy way of life. (Grodno)
28-29 stycznia
VII Otwarte Mistrzostwa Grodna w pływaniu w kategorii „Masters”. Celem mistrzostw jest umocnienie stosunków przyjacielskich między amatorami pływania, zawodnikami i klubami weteranów pływania sportowego miast i obwodów republiki,  pobliskiej i dalekiej zagranicy, popularyzacja pływania i zdrowego trybu życia, doskonalenie zawodowego pływaków w kategorii „Masters”. (Grodno)
Гродненская правда
Комментарии (0)