Гродненщина - вчера и сегодня

Февраль / FEBRUARY / LUTY

08.01.2017.
Февраль/February/Luty
image013.jpg
4 февраля
Концерт «Jazz настроение» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (концертный зал по ул. Дзержинского, 1)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***

5 февраля
Районный конкурс «Спазнай смак сваёй кухні» (аг. Дворище, Лидский район)
Тел. 8 (01545) 2 34 69
February, 5
Regional contest “Taste the cuisine of your native land”.This is a great opportunity to taste Belarusian cuisine, and to share the cuisine tastes of different regions of Lida region (Dvorische, Lida region)
5 lutego
Rejonowy Konkurs „Poznaj smak swojej kuchni”. Prawdziwe święto tradycyjnej kuchni białoruskiej. Na konkursie zostaną przedstawione tradycyjne dania różnych miejscowości rejonu lidzkiego. (agromiasteczko Dworyszcze rejonu lidzkiego)
***
image017.jpg
8 февраля
Концерт ГУК «Гродненская капелла», ГУК «Гродненский областной театр кукол» (ул. Дзержинского, 1/1)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00
***

8-11 февраля
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 73 81 03
February, 8-11
International festival of orthodox songs “Kaloghski toll”.This is a competition between secular and church choirs. Participants from Belarus, Russia, Poland, Latvia, Romania, France, Ukraine, Armenia, and Serbia will participate in the event.(Grodno)
8-11 lutego
Międzynarodowy Festiwal Śpiewów Prawosławnych „Kołożski Błagowiest”. Współorganizatorem festiwalu jest Prawosławna Eparchia Grodzieńska.  Jest to konkurs wśród cerkiewnych i świeckich zespołów chóralnych (kraje uczestniczące: Białoruś, Rosja, Polska, Łotwa, Rumunia, Francja, Ukraina, Armenia, Serbia). (Grodno)
***
3_02.jpg
11 февраля
Межепархиальный фестиваль-конкурс православных песнопений «Слава в вышних Богу» (г. Лида)
Тел. 8(0154) 52 32 81
February, 11
Eparchial festival-contest of orthodox songs “Glory to God”.This is a competition between secular and church choirs.(Lida)
11 lutego
Festiwal-Konkurs Śpiewów Prawosławnych  „Chwała na wysokości Bogu” między eparchiami. Współorganizatorami festiwalu są Prawosławna Eparchia Lidzka, Prawosławna Eparchia Nowogródzka.  Jest to konkurs wśród cerkiewnych i świeckich zespołów chóralnych . (Lida)
***
image019.jpg
14 февраля
День Святого Валентина на базе отдыха «Привал» (д. Пышки, Гродненский район)
Контактный телефон: + 375 33 3 144 144
***

14 февраля
Шоу-конкурс «Любовь с первого взгляда» (г. Сморгонь)
Тел. 8 (01592) 2 10 68
February, 14
Show-contest “Love at first sight”. Entertaining romantic game show. ( Smorgon’)
14 lutego
Show-konkurs „Miłość od pierwszego spojrzenia”. Rozrywkowy show romantyczny. (Smorgonie)
***
image021.jpg
15 февраля
Концерт ГУК «Гродненская капелла», ГУК «Гродненский областной драматический театр»
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 273 05 00
***
image023.jpg
17 февраля
День Святого Валентина в ночном клубе «База» «Red Party» (г. Гродно, ул. Победы, 35)
Контактный телефон: + 375 33 333 1 333
***

18 февраля
II отрытый региональный фестиваль танцевального творчества «VIVА-Россь- DАNСЕ» (г.п. Рось, г. Волковыск)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
February, 18
II Open regional dancing festival “VIVA-Ros’- DANCE”. The participants are individuals and group dancers. (Ros’ and Volkovysk)
18 lutego
II Otwarty Regionalny Festiwal Tańca „VIVA-Roś-DANCE”.  Twórcza rywalizacja zespołów choreograficznych i wykonawców indywidualnych, występjących z  utworami choreograficznymi. (Roś, Wołkowysk)
***

18 февраля
Районный конкурс эстрадного творчества «Песенный вернисаж» (г.п. Вороново)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
February, 18
Regional contest of variety show “Song open day”.Creative competition of vocal performers of a variety genre in various nomination.(Voronovo)
18 lutego
Rejonowy Konkurs Sztuki Estradowej „Wernisaż piosenkowy”. Twórcza rywalizacja wykonawców w różnych nominacjach. (Woronowo)
***
Картинки по запросу международный фестиваль фокусников «Magic Show»
18-19 февраля
Четвертый международный фестиваль фокусников «Маgic Shou» (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
February, 18-19
IV illusionists festival “Magicshow”. The event includes concerts of the greatest illusionists. Honored guests of the festival are the President of Russian illusionist association, distinguished artist of Russia Vladimir Rudnev; Lithuanian illusionist-mentalist Nicolas Kin; master of classical illusion, the creator of magic props and lecturer on illusion art VasiliyTrunov; distinguished artist of Russia - illusionist IlyaLarionov. Participants from Belarus, Ukraine, Latvia, and Lithuania will take place un the event. (Grodno)
18-19  lutego
Czwarty   Międzynarodowy Festiwal Iluzji "Magic show". W ramach Festiwalu odbywają się koncerty wybitnych iluzjonistów, konkursy i warsztaty dla początkujących sztukmistrzy, sprzyjające  rozwijaniu ich talentu i umiejętności. Goście honorowi Festiwalu: prezes Rosyjskiej Asocjacji Iluzjonistów, zasłużony artysta Rosji Włodzimierz Rudniew, litewski  sztukmistrz-mentalista Nicholas Кin, mistrz klasycznych sztuczek magicznych, wynalazca  rekwizytu magicznego i wykładowca sztuki trików Wasilij Trunow, zasłużony artysta Rosji - sztukmistrz Eliasz Łarionow i in. (kraje uczestniczące: Białoruś, Ukraina, Łotwa, Litwa). (Grodno)
***

18-26 февраля
Интерактивный праздник «Широкая Масленица в Залейках» (усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский район)
Тел. 8 (01595) 2 21 07
February, 18-26
Interactive performance “Big Maslennitsa in Zaleiki”. Ded Moroz and his friends will invite the guests to celebrate Maslennitsa with them. Pancakes, rituals and national traditions of celebration this holiday will be presented to public at the event. (The estate of Ded Zimnik, village Zaleiki, Iv’ye region)
18-26 lutego
Interaktywne Święto "Szeroka Maślenica w Zalejkach". Interaktywne święto, na którym Dziadek Zimnik  ze swoim orszakiem spotyka gości i świętuje razem z nimi Mięsopust: święto z blinami, paleniem  kukły karnawału  i innymi obrządkami. (majątek Dziadka Zimnika, w. Zalejki rejonu  iwiejskiego)
***

22-24 февраля
Международный турнир по борьбе дзюдо «Кубок Юртова – 2017» (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 52 48 32
February, 22-24
International Judo tournament “Yurtov Cup 2017”.The best participants from 10 countries will take part in the event.(Lida)
22-24 lutego
Międzynarodowy Turniej Judo "Puchar Jurtowa - 2017". Zawody, w których biorą udział najsilniejsi przedstawiciele młodzieżowych drużyn reprezentacyjnych z 10 krajów. (Lida)
***

23 февраля
Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизны гордость боевая» (г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 14 48
February, 23
Regional festival and contest of patriotic songs “Our land’s war glory”.The event includes a concert program and art competition of patriotic songs.(Ostrovets)
23 lutego
Rejonowy Festiwal-Konkurs  Piosenki Patriotycznej "Ojczyzny Chluba Bojowa". Koncert, twórcza rywalizacja  wykonawców  piosenki patriotycznej. (Ostrowiec)
***

23 февраля
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
Тел. 8 (0152) 74 33 92
February, 23
The set of events (concerts, honorable speeches) in the honor of Defendant of the Fatherland Day. Concerts, honorable speeches. (Grodno and Grodno region)
23 lutego
Imprezy z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. Świąteczne koncerty, uroczystości ku czci obrońców Ojczyzny.  (Grodno, centra  rejonowe obwodu grodzieńskiego)
***
image031.jpg
23-26 февраля
Чествование весны, масленица на базе отдыха «Привал» (д. Пышки, Гродненский район)
Контактный телефон: + 375 33 3 144 144
***

25 февраля
Народное гуляние «Ай да Масленица!» (г.п. Мир, Кореличский район)
Тел. 8 (01596) 2 18 99
February, 25
Open-air public festival “Splendid Maslennitsa!”. The event includes concert programs, sport competitions, exhibitions, national cuisine, games, and play elements of Belarusian national party “Welcoming spring”. (Mir, Korelichy region)
25 lutego
Festyn "A to ci Maślenica!". Zabawa ludowa zawierająca elementy białoruskiego święta  ludowego "Zawołanie Wiosny" jest połączona z programem koncertowym, zawodami sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią narodową. (Mir rejonu korelickiego)
***

25 февраля
Культурно-развлекательная программа «Навстречу весне – 2017» (г. Гродно, урочище Пышки)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
February, 25
Cultural and recreational program “Welcoming spring - 2017”. The event includes the burning of the Scarecrow, swimming in an ice-hole of the river Neman, making pancakes, and sledging.(Grodno, Pushki forest location)
25 lutego
Program Kulturalno-Rozrywkowy "Witaj  wiosno - 2017". Festyn z paleniem kukły karnawału, kąpielą w przeręblu, poczęstunkiem blinami, zjazdami z górek. (Grodno,  uroczysko Pyszki)
***

25 февраля
«Народное гуляние рагtу» в туристическом оздоровительном комплексе «Пышки» (д. Пышки Гродненского района)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
February, 25
“National holiday party”.The event includes holiday rituals, concerts, sport competitions, exhibitions, quizzes, and national cuisine. (village Pishki, Grodno region)
25 lutego
Festyn-party w Ośrodku Turystyczno-Rekreacyjnym "Pyszki". Program Festynu obejmuje koncert, zawody  sportowe, wystawy, konkursy,  kuchnię ludową. Główne  elementy  święta: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (w. Pyszki rejonu grodzieńskigo)
***

25 февраля
Районный народный праздник «Масленіца» (г.п. Вороново)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
February, 25
Regional folk party “Maslennitsa”. The event includes the burning of the Scarecrow, swimming in an ice-hole, making pancakes, and sledging.(Voronovo)
25 lutego
Rejonowe Święto Ludowe „Maślenica”. Festyn z paleniem kukły karnawału,  kąpielą w przeręblu, poczęstunkiem blinami, zjazdami z górek. (Woronowo)
***

25 февраля
«Масленіца» в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)
Тел. 8 (01597) 2 69 94
February, 25
The event “Maslennitsa” in ecological and recreational center “12 months welcome you”. This is an interactive theatrical and playful performance wh ere Month February with his fairy friends welcomes guests and celebrates the holiday of Maslennitsa with them. Belarusian pancakes, scarecrow burning, and other rituals.(Novogrudok region, lake Svitiaz’, Ecological and Recreational center)
25 lutego
„Maślenica” w  Centrum Ekologiczno-Rozrywkowym "W gościnie u 12 miesięcy". Interaktywna zabawa, na której  miesiąc Luty razem z bajecznymi przyjaciółmi spotyka gości i świętuje z nimi Maślenicę: święto z blinami, paleniem kukły karnawału i innymi obrzędkami karnawałowymi.  (rejon nowogródzki, jezioro Świteź, Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe)
***

25 февраля
Городской культурно-спортивный праздник «Гуканне вясны» (г.п. Берестовица)
Тел. 8 (01511) 2 20 03
February, 25
Cultural and sport event “Welcoming spring”. The event includes holiday rituals, concerts, sport competitions, exhibitions, quizzes, and national cuisine. (Berestovitsa)
25 lutego
Miejska Impreza kulturalno-sportowa "Zawołanie Wiosny". Zabawa ludowa połączona z programem koncertowym, zawodami  sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią białoruską. Główne elementy święta: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (Brzostowica)
***

25 февраля
Народный праздник «Проводы зимы» (городской парк, г. Лида)
Тел. 8 (01545) 2 34 69
February, 25
National event "Farewell to winter" (city park, Lida)
Теl. 8 (01545) 2 34 69
25 lutego
Ludowe Święto "Pożegnanie Zimy". Program Festynu obejmuje koncert, boiska i zawody sportowe, wystawy, konkursy, kuchnię ludową. Główne elementy obrzędowe święta: zawołanie wiosny, zaproszenie ptaków.
( Lida, Park miejski)
Tel. 8 (01545) 2 34 69
***

26 февраля
Народное гулянье «Масленичные забавы» (г. Слоним)
Тел. 8 (01562) 5 06 60
February, 26
National event “Maslennitsa party”.
The event includes Scarecrow burning, swimming in an ice-hole, making pancakes, and sledging. (Slonim)
Теl. 8 (01562) 5 06 60
26 lutego
Festyn "Zabawy Karnawałowe". Zabawa ludowa połączona z programem koncertowym, zawodami  sportowymi, wystawami, konkursami,  kuchnią ludową, obrzędami: palenie kukły karnawału,  kąpiel w przeręblu, poczęstunek blinami. (Słonim)
***

26 февраля
Районный народный праздник «Масленіца» (г.п. Зельва)
Тел. 8 (01564) 2 45 31
February, 26
National event “Maslennitsa party”.
The event includes burning of the Scarecrow, concerts, sports competitions, exhibitions, swimming in an ice-hole, and making pancakes.   (Zelva)
Теl. 8 (01564) 2 45 31
26 lutego
Rejonowe Święto Ludowe „Maślenica”. Festyn na placu i terenie parku, poczęstunek blinami, palenie  kukły karnawału, występy zespołów amatorskich, atrakcje, zawody w zjadaniu blinów, gry i zabawy.
(Zelwa)
Теl. 8 (01564) 2 45 31
***

26 февраля
Народный праздник «Как на масленной неделе мы блины пекли и пели» (г. Новогрудок)
Тел. 8 (01597) 2 33 09
February, 26
Town event “Maslennitsa party”
The event includes burning of the Scarecrow, concerts, sports competitions, exhibitions, swimming in an ice-hole, and making pancakes.  (Novogrudok)
Tel. 8 (01597) 2 33 09
26 lutego
Święto ludowe „Jak w ostatnim tygodniu karnawału piekliśmy i jedliśmy bliny”. Festyn z elementami obrzędów: poczęstunek blinami,  palenie  kukły karnawału.
(Nowogródek)
Tel. 8 (01597) 2 33 09
***

26 февраля
Районный праздник «Масленіца» (г. Дятлово)
Тел. 8 (01563) 2 14 48
February, 26
Town event “Maslennitsa party”.
The event includes burning of the Scarecrow, concerts, spots competitions, exhibitions, and open-air games. (Diatlovo)
Теl. 8 (01563) 2 14 48
26 lutego
Rejonowe Święto „Maślenica”. Program Festynu obejmuje koncert, zawody  sportowe, wystawy, konkursy,  kuchnię ludową. Główne obrzędy święta: palenie kukły karnawału, kąpiel w przeręblu,  poczęstunek blinami. (Dziatłowo)
Теl. 8 (01563) 2 14 48
***

26 февраля
Городской праздник «Масленіца» (г. Мосты)
Тел. 8 (01515) 3 23 29
February, 26
Town event “Maslennitsa party”.
The event includes burning of the Scarecrow, concerts, spots competitions, exhibitions, and open-air games.(Mosty)
Теl. 8 (01515) 3 23 29
26 lutego
Miejskie Święto „Maślenica”.
Festyn na placu i terenie parku, poczęstunek blinami, palenie kukły karnawału, występy zespołów amatorskich, atrakcje, gry i zabawy. (Mosty)
Теl. 8 (01515) 3 23 29
***

26 февраля
Районный праздник «Масленіца» (г. Свислочь)
Тел. 8 (01513) 7 02 57
February, 26
Regional festival “Maslennitsa”.
The event includes open-air activities, games, and contest of wood cutters. (Svislotch)   
Теl. 8 (01513)  7 02 57
26 lutego
Rejonowe Święto „Maślenica”.
Festyn z elementami obrzędów ludowych, zabawami ludowymi, konkursem drwali, konkursami „Karczma blinna”. (Świsłocz)
Теl. 8 (01513)  7 02 57
***

26 февраля
Праздник блинов «Бліны з ранку і ў абед – будзем жыць усе без бед» (аг. Переганцы, Вороновский район)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
February, 26
Pancake party “Pancakes for morning and lunch make us healthier much”.
The event includes theatrical show with Pancake as the main hero; games, exhibitions, ditty contest. The biggest pancake contest. (Peregantsi, Voronovo region)
Теl. 8 (01594) 2 24 05
26 lutego
Święto Blinów "Bliny rano і na obiady –  żyć wszyscy będziemy bez biady”. Program teatralizowany z zachwalaczami i głosicielami. "Blin" –  główny bohater święta. Impreza przewiduje  programy rozrywkowe, wystawy, konkurs czastuszek (przyśpiewek), konkurs na największy blin, poczęstunek blinami i inne. (agromiasteczko Pieregance rejonu woronowskiego)
Теl. 8 (01594) 2 24 05
***

26 февраля
Районный народный праздник «Масленіца» (г.Щучин)
Тел. 8 (01514) 2 88 82
February, 26
Regional party “Maslennitsa”.
The event includes theatrical show, music concert, fares, games, sports contests, attraction “Icy column”, scarecrow burning, and national cuisine. (Schuchin)
Tel. 8 (01514) 2 88 82
26 lutego
Rejonowe Ludowe Święto " Maślenica".
W programie święta przedstawienie teatralizowane, koncert zespołów amatorskich,  "miasto  majstrów". Dla mieszkańców i gości  będą zorganizowane  place rozrywkowe, turystyczne, sportowe, szopki, widowiskowa atrakcja "Lodowy słup" i palenie  kukły karnawału. Zgodnie z tradycją czekają na Państwa namioty z ulubionymi  daniami zimowymi: szaszłykiem, kiełbaskami, pierogami smażonymi, pierożkami i oczywiście blinami - symbolem święta. (Szczuczyn)
Tel. 8 (01514) 2 88 82
***

Февраль
Фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизны гордость боевая» (г.Гродно)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
February
Festival and contest of patriotic songs “Land’s war glory”.
The event includes contest of patriotic songs among individuals and groups. (Grodno)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
Luty
Festiwal-Konkurs  Piosenki Patriotycznej "Ojczyzny chluba bojowa".
Koncert, twórcza rywalizacja  wykonawców  piosenki patriotycznej.  (Grodno)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
***
image033.jpg
Февраль
Открытый турнир по греко–римской борьбе (г. Гродно)
Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11
Гродненская правда
Комментарии (0)