Гродненщина - вчера и сегодня

Апрель / APRIL / KWIECIEŃ

08.01.2017.
Апрель/APRIL/KWIECIEŃ
***
image006.jpg
1-30 апрель – «Весь апрель – никому не верь»
БО «Привал» приглашает всех жителей и гостей г.Гродно весело и смешно провести время. Юмористические программы, розыгрыши, конкурсы от БО «Привал».
Время проведения: с 11.00 до 18.00.
Контактный телефон – (8033) 3-144-144 мтс.
April 1st –April 30 th – "Aprilfool!"
The recreational center "PRIVAL" inviteseveryone tospend timecheerfully and ridiculously. Comicprograms, jokes, competitionsfromourshowmasters!
Opening hours: 11.00 – 18.00
1-30 kwietnia – "Cały kwiecień – nie ufaj nikomu"
BO " Postój " zaprasza wszystkich mieszkańców i gości Grodna zabawne spędzić czas. Humorystyczny program, loterie, konkursy z BO "Postój".
Czas trwania: od 11.00 do 18.00.
***

1 апреля
Районный фестиваль КВН среди трудовых коллективов, приуроченный ко Дню смеха (г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 14 48
April, 1
Regional festival of panel games KVN among workers of different organizations.
The event includes humor concert program and humor contest.  (Ostrovets)
Tel. 8 (01591) 2 14 48
1 kwietnia
Rejonowy Festiwal „Klubu Wesołych i Dowcipnych” wśród drużyn pracowników ku Prima Aprilis.
Koncertowy program rozrywkowy, konkurs humorystyczny wśród  drużyn  pracowników.
(Ostrowiec)
Tel. 8 (01591) 2 14 48
***

1-2 апреля
 Праздничная программа ко Дню единения народов Беларуси и России. Торжественный концерт, посвященный сотрудничесту и дружбе между союзными государствами Беларусь - Россия.
Место проведения: г. Гродно, районные центры Гродненской области.
Контакты:  тел. 8 0152 72 06 94.
  ***
  3_04.jpg
6 апреля
Областная музыкально-теоретическая олимпиада. (Лида, УО "Лидский государственный музыкальный колледж")
Тел. 8 (0154) 52 25 39
April, 6
Regional music and theoretical Olympiad.
The event includes intellectual contests in oral and written forms, creative tasks (compositions, essays) presented to the graduates of children music schools by young composers. (Lida)
Tel. 8 (0154) 52 25 39
6 kwietnia
Obwodowa Olimpiada Muzyczno-Teoretyczna.
W ramach Olimpiady są zaplanowane konkursy o charakterze intelektualnym z przewidzianym wykonaniem prac pisemnych i ustnych, a także zadań twórczych w kształcie referatów i wypracowań, wykonanych przez młodych kompozytorów dla uczniów klas starszych szkół muzycznych i artystycznych.
(Lida)
Tel. 8 (0154) 52 25 39
***
grodno_remeslenniki_5_.jpg
8 апреля
Выставка-ярмарка «Велікодны кірмаш» (г.Гродно, пл. Советская). Начало мероприятия: 11.00 часов
Контактный телефон: + 375 15 274 03 12
April, 8
„Big Grodno fare”.
Projekt-kiermasz z przedstawieniem element?w niematerialnej spu?cizny kulturalnej. (Sovetskaya Street)
Tel. 8 (0152) 73 81 03
8 kwietnia
"Wielki Kiermasz Grodzieński".
Projekt-kiermasz z przedstawieniem elementów niematerialnej spuścizny kulturalnej. (Grodno, ul. Sowiecka)
Tel. 8 (0152) 73 81 03
***
88262_original.jpg
8 апреля
Музыкальная программа в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» (г. Гродно, пл. Советская)
«Романс цыганский щемит грудь», посвященная Дню цыган. Программа с участием музыкального театра «Рада» и артистов ГУ “Гродненский городской центр культуры”. Начало мероприятия: 18.00
Контактный телефон: +375 15 268 48 57, +375 15 268 20 20
***

8 апреля
Открытый региональный конкурс белорусского творчества «Лянок» (г. Дятлово, Дятловская детская школа искусств)
Тел. 8 (01563) 2 65 83
April, 8
Open Regional Competition of the Belarusian Creativity “Lyanok”.
The competition brings together over 100 young pupils of schools of arts from Diatlovo, Schuchin, Novogrudok, Korelichi and Slonim districts. The competition has two nominations – musical instrumental art (solo performance, ensemble from 2 to 10 participants) and the fine arts. (Diatlovo, art school of Diatlovo)
Tel. 8 (01563) 2 65 83
8 kwietnia
Otwarty Regionalny Konkurs Twórczości Białoruskiej „Lanok”.
Konkurs gromadzi ponad 100 młodych uczestników szkół artystycznych z  Dziatłowa, Szczuczyna, Nowogródka, Korelicz i Słonimia.   Konkurs odbywa się w dwóch nominacjach – sztuki muzycznej i instrumentalnej (wykonanie solowe, zespoły od 2 do 10 uczestników) oraz sztuki plastycznej.
(Dziatłowo, Dziecięca Szkoła Artystyczna w  Dziatłowie).
Tel. 8 (01563) 2 65 83
***
119.jpg
13-14 апреля
Ярмарка «Пасхальные яства», начало мероприятия в 10.00. (ул. Советская, г. Гродно )
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***
13 апреля
VII открытый районный конкурс рисунка «Встречаем Пасху» (г. Лида, Лидская детская школа искусств)
Тел. 8 (0154) 52 24 45
April, 13
VII Open Regional Children's Drawings Competition "We Celebrate Easter".
Joint project with the Lida diocese.
For the participation in a competition pupil of children's schools of arts, Sunday schools, schools of the general secondary education are invited. (Lida, Lida children's art school)
Tel. 8 (0154) 52 24 45
13   kwietnia
VII Otwarty Rejonowy Konkurs Rysunków Dziecięcych „Spotykamy Paschę”.
Wspólny projekt z Eparchią Lidzką.
Do udziału w konkursie proszeni są uczniowie dziecięcych szkół plastycznych, szkółek niedzielnych, szkół ogólnokształcących. 
(Lida, Dziecięca Szkoła Artystyczna w Lidzie)
Тel. 8 (0154) 52 24 45
***

16-17 апреля
Благотворительные пасхальные концерты «Светлый праздник Пасхи» (агрогородки Свислочского района)
Тел. 8(01513)7 02 57
April, 16-17
Charity Easter Concerts "A Holy Day of Easter".
Charity concerts are held in club institutions together with priors of the Orthodox temples. A part of the funds raised from ticket implementation go for the temple construction in the city of Svisloch, other means remain in the institutions of the club. (agrotowns of  Svisloch district)
Ph. 8 (01513) 7 02 57
16-17  kwietnia
Charytatywne Koncerty Wielkanocne „Święto Paschy”.
Koncerty charytatywne są organizowane w klubach z udziałem proboszczów cerkwi prawosławnych. Część dochodów od sprzedaży biletów przeznaczona jest na budowę świątyni w Świsłoczy,  reszta pozostaje dla klubów.
(agromiasteczka rejonu świsłockiego)
Тel. 8 (01513) 7 02 57
***

19-20 апреля
Областной конкурс среди учащихся сельских ДШИ, ДМШИ (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 52 25 39
April, 19-20
Regional Competition among Pupils of Rural Children’s Art Schools.
The action has a competitive and festival character for the purpose of the talented rural youth identification and support. (Lida)
Tel. 8 (0154) 52 25 39
19-20  kwietnia
Obwodowy Konkurs dla Uczniów Wiejskich Szkół Artystycznych.
Przedsięwzięcie o charakterze konkursowo-festiwalowym mające na celu wspieranie utalentowanej młodzieży wiejskiej. (Lida)
Тel. 8 (0154) 52 25 39
***

20 апреля
Открытый районный конкурс непрофессиональных исполнителей песен под гитару «Песня без границ» (г. Берестовица)
Тел. 8 (01511)2 20 03
April, 20
Open Regional Competition of Guitar Songs Amateur Performers "Song without Borders".
Creative competition of guitar songs amateur performers "Song without borders", workshops and instrumental genre groups on-stage performance are held. (Berestovitsa)
Tel. 8 (01511) 2 20 03
20  kwietnia
Otwarty Rejonowy Konkurs Amatorów Wykonujących Piosenki przy Akompaniamencie Gitary „Piosenka bez granic”. 
Twórczy konkurs niezawodowych wykonawców piosenek przy akompaniamencie gitary „Piosenka bez granic”, warsztaty i wystąpienia twórczych zespołów muzyki instrumentalnej. (Brzostowica)
Теl. 8 (01511) 2 20 03
***
4314b5167.jpg
20- 25 апреля
Открытый городской Кубок по спортивному ориентированию (международный этап) (г. Гродно)
Контактный телефон: +375 15 277 17 23, +375 15 296 02 11
April, 20-25
Open city Cup on Sports Orientation (the international stage).
Competitions are held with the aim of promoting and promotion of sports orientation among children and adults, health strengthening, the identification of the strongest athletes and teams. (Grodno)
Tel. 8(0152) 96 02 11
20-25 kwietnia
Otwarty Puchar Miasta w Orientacji Sportowej (etap międzynarodowy).
Organizowane zawody mają na celu popularyzację i propagandę orientacji sportowej wśród dzieci i dorosłych, umacniania zdrowia, wyłonienia najsilniejszych sportowców i drużyn.
(Grodno)
Tel. 8 (0152) 96 02 11
***
4.jpg
20-21 апреля
X Открытые республиканские соревнования по легкой атлентике "Дружба-2017" памяти С.С. Барташевича. Принимают участие спортсмены Беларуси, Литвы, Польши и России, более 400 участников. (Гродненская область, г. Сморгонь)
Контакты: Барташевич Елена Владимировна, +375 29 113 2019, lena1473@mail.ru.
***
байк 3.jpg
21 апреля - 23 апреля
XIII ежегодный международный байк-фестиваль «Хавайся ў бульбу -2017» (Гродненский район, база отдыха «Купалинка»)
21-23 апреля 2017 г., мероприятия на базе отдыха «Купалинка». 22 апреля 2017 г. с 14.00 до 16.00 движение мотоколонны по улицам города и выставка мототехники на пл. Ленина. На центральной площади города будет организована выставка мотоциклов всех участников мероприятия, а также мотопарад по улицам города. Фестиваль посещают гости из Германии, Чехии, Польши, Литвы и России. В программе торжественное открытие фестиваля на базе отдыха «Купалинка», выступления приглашенных артистов, конкурсные программы, фаер-шоу.
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20, + 375 29 780 02 18
From April, 21 up to April, 23
XIII Annual International Bike Festival “Hide in Potatoes-2016”.
The festival of bikers during which the competitions in the art to ride the motorbike, tuning art, rock concerts are organized. (Member Countries: Austria, Russia, Bulgaria, Poland, France, etc.)  (Grodno, recreation center Kupalinka)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
21-23  kwietnia
XIII Coroczny Międzynarodowy Zlot motocyklowy «Chawajsia u bulbu-2016».
Festiwal motocyklistów, podczas którego rozgrywane są zawody w technice sterowania motocyklem i sztuce tuningu, organizowane są koncerty rockowe (kraje uczestniczące: Austria, Rosja, Bułgaria, Polska, Francja i in.).  (rejon grodzieński, baza wypoczynkowa „Kupalinka”)
Теl. 8 (0152) 72 06 94
***

22 апреля
XVIII открытый региональный фестиваль-конкурс детского любительского хореографического творчества «Хрустальный башмачок» (г. Лида)
Тел. 8 (0154) 52 32 81
April, 22
XVIII Children's Amateur Choreographic Creativity Open Regional Competition Festival "A Crystal Shoe".
Creative competitions between children's choreographic collectives (aged from 6 up to 18 years). (Lida)
Tel. 8 (0154) 52 32 81
22  kwietnia 
XVIII Otwarty Regionalny Festiwal Konkursowy Dziecięcej Amatorskiej Twórczości Choreograficznej „Kryształowy pantofelek”.
Twórcza rywalizacja dziecięcych zespołów choreograficznych dla uczestników w wieku od 6 do 18 lat.
(Lida)
Теl. 8 (0154) 52 32 81
***

23 апреля
Свята Сапоцкінскай пісанкі. Раскрывает особенности такого элемента нематериального культурного наследия Беларуси, как ручная роспись пасхальных яиц. Место проведения: Гродненский район, агрогородок Сопоцкин.
Тел. 8 (0152) 72 35 41
April, 23
"The Easter Egg Holiday".
The holiday is devoted to the Easter events, and it also reveals features of such a unique element of the non-material cultural heritage of Belarus as Sapotskin Easter Egg (“Pisanka”). (Grodno region, аt. Sopotskin)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
23  kwietnia 
„Święto Pisanki”. Święto poświęcone wydarzeniom wielkanocnym, jak również uwydatniające swoistość Pisanki Sopoćkińskiej jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego Białorusi.
(agromiasteczko Sopoćkinie obwodu grodzieńskiego)
Теl. 8 (0152) 72 35 41
***
 
23 апреля
XIII районный смотр-конкурс коллективов драматического жанра и любителей художественного слова «Тэатральны красавік» (г. Ошмяны)
Тел. 8 (01593)4 53 68
April, 23
XIII District Competition of Drama Genre Collectives and the Art Word Amateurs "Theatre April".
All amateur theater companies of club organizations of the area and colloquial genre circles participants take part in this action. It is carried out with the aim of theatrical genre development, work and experience exchange summing up between the heads of the collectives, and also encouragement with sweet prizes and diplomas of the best collectives and certain participants. Game programs, animated films, exhibitions of theater companies photo works are organized for the audience during the breaks.  (Oshmiany)
Tel. 8 (01593) 4 53 68
23  kwietnia
XIII Rejonowy Przegląd Zespołów Dramatycznych i Miłośników Artystycznego Słowa „Teatralny kwiecień”.
W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie zespoły teatralne klubów rejonowych oraz uczestnicy kółek gatunków konwersacyjnych. Jest organizowane w celu rozwoju gatunków teatralnych, podsumowania wyników działalności i wymiany doświadczeń kierowników tych zespołów, jak również zachęcania poprzez słodkie nagrody i dyplomy dla   najlepszych zespołów i poszczególnych wykonawców. W przerwach widzom proponuje się gry i rozrywki, filmy rysunkowe, wystawy fotograficzne prac zespołów teatralnych.
(Oszmiana)
Теl. 8 (01593) 4 53 68
***

26 апреля
Районный фестиваль «Музыкальная весна» (г.п. Вороново)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
April, 26
Regional Children's Creativity Festival “Musical Spring".
Creative competition between children's collectives and individual performers aged from 6 up to 18 years, presenting the skills in different types and genres of art. (Voronovo)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
26  kwietnia 
Rejonowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „Muzyczna wiosna”.
Twórcza rywalizacja zespołów dziecięcych   i wykonawców indywidualnych w wieku od  6 do 18 lat prezentujących swoje umiejętności w różnych formach i gatunkach sztuki.
(Woronowo)
Теl. 8 (01594) 2 24 05
***

28 апреля
Областной конкурс хореографического искусства «Чароўны свет танца»
Тел. 8 (0152) 41 28 28
April, 28
Regional Competition of Choreographic Art "The Magic Light of Dance".
The regional competition of choreographic art "The Magic Light of Dance" is a holiday of art, dance, youth, talents, creativity, and experiment. It is the real opportunity to touch the cultural traditions and ethnic peculiarities of the people expressed in dance and for the young dancers to understand that choreographic education is always combined with holiday, travel, new acquaintances, applause of the audience and victory!  (Grodno, college of arts)
Tel. 8 (0152) 41 28 28
28  kwietnia 
Obwodowy Konkurs Choreograficzny „Cudowny świat tańca”.
Obwodowy konkurs choreograficzny „Cudowny świat tańca” to święto sztuki, tańca, młodości, talentów, twórczości, eksperymentów. To prawdziwa możliwość kontaktu z tradycjami kulturowymi i swoistością narodu wyrażonymi w tańcu. Młodzi uczestnicy mogą uświadomić sobie, że kształcenie choreograficzne zawsze połączone jest ze świętem, podróżami, nowymi znajomościami, oklaskami widzów i zwycięstwem! 
(Grodno, College Sztuk Pięknych )
Теl. 8 (0152) 41 28 28
***
Белорусочка.jpg
28 апреля
Городской folk-конкурс “Гарадзенская беларусачка” (Гродно, концертный зал по ул. Дзержинского, 1). Начало в 18.30.
Конкурс проводится среди учащихся средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведений г. Гродно в возрасте от 17 до 25 лет. Участницам необходимо подготовить видео-визитку, хореографический и творческий номер. Участниц ждут кулинарный конкурс, блиц-опрос и дефиле.
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
April, 28
XI Folk-Competition "Grodno Belarusachka".
The show of the beauties reflecting true Belarusian beauty, beauty both external, and internal. One of the competitive tasks is a competition for the best traditional suit, for the best knowledge of the Belarusian traditions, etc. (Grodno)
Tel. 8(029) 829 46 78
28 kwietnia
XI Konkurs Folklorystyczny „Grodzieńska Białorusineczka”.
Show najpiękniejszych dziewczyn o prawdziwej  białoruskiej urodzie zewnętrznej i pięknie wewnętrznym. Wśród zadań konkursowych są między innymi: konkurs na najlepszy strój tradycyjny, na najlepszą znajomość tradycji białoruskich itp. 
(Grodno)
Теl. 8 (029) 829 46 78
***
002.jpg
29 апреля
«Праздник танца», приуроченный к международному Дню танца (в рамках реализации проекта «Мероприятия выходного дня) с 15.00 до 17.00ю (площадка у «Молодежного центра Гродно»)
Контактный телефон: +375 15 252 52 20
***
image009.png
29 апреля
«Свята Беларускай кухні «Пікнік па-беларуску». В рамках праздника организованы подворья учреждений культуры Гродненского района, на которых осуществляется выставка-продажа блюд белорусской национальной кухни; проводится конкурс на самый большой драник «МЕГАдран», конкурс на поедание драников на время; организована тематическая зона традиционных ярморочных аттракционов: «Яблычныя начоўкі», «Гарадзенскі слуп» и др.
Контактный телефон: 8 (0152) 72 35 41
***