Гродненщина - вчера и сегодня

Июль / JULY / LIPIEC

08.01.2017.
Июль / LIPIEC
image111.jpg
1 июля
Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» ретро-концерт (ул. Советская, Гродно)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***
701.jpg
3 июля
Мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Беларусь (г. Гродно, все районные центры области)
Тел. 8 (0152) 74 33 92
July, 3
Events devoted to the Independence Day of the Republic of Belarus.
Gala concerts devoted to the Day of Independence of our country. (Grodno, all the district centers of the region)
Tel. 8 (0152) 74 33 92
3 lipca
Imprezy z okazji Dnia Niepodległości Republiki Białoruś.
Uroczyste koncerty z okazji Dnia Niepodległości naszego kraju. (Grodno, wszystkie centra  rejonowe  obwodu grodzieńskiego)
Tel. 8 (0152) 74 33 92
***
702_______.JPG
3 июля
Фестиваль национальных культур «Суквецце сяброўства» (г. Лида)
Тел. 8 (01545) 2 34 69
July, 3
Festival of National Cultures "Inflorescence of friendship."
Concert performances of creative groups of national minorities of Lida District. (Lida)
Tel. 8 (01545) 2 34 69
3 lipca
Festiwal  Kultur Narodowych "Bukiet przyjaźni".
Występy koncertowe  zespołów twórczych   mniejszości narodowych rejonu lidzkiego.
(Lida)
Tel. 8 (01545) 2 34 69
***
***
25_06.jpg
3 июля
VI адкрыты раённы фестываль польскай культуры і побыту «Эйсмантаўскі фэст» (Берестовицкий район, аг. Б.Эйсмонты)
Тел. 8 (01511) 2 20 03
July, 3
"VI Open Regional Festival of Polish culture and way of life i 'Eysmontovsky Fest".
The festival of Polish culture and way of life in the territory of the Republic of Belarus. (Belarus, Poland). The festival program includes the service in the church, performances of bands and singers of Grodno region and guests from the Republic of Poland, the city of craftsmen, the exhibition of household items, Polish literature, and workshops of domestic dance classes, animation programs, tasting of Polish dishes, "shlyahetsky balls" and meet-the-artist events. In conclusion are the fireworks.
(Berestovitsa district, a.t. B. Eysmonty)
Tel. 8(01511) 2 20 03
3 lipca 
"VI Otwarty Rejonowy Festiwal Polskiej Kultury і Obyczajowości "Ejsmontowski fest ".
Festiwal polskiej kultury i  obyczajowości  na terytorium Republiki Białoruś. (Białoruś, Polska).
W programie festiwalu: nabożeństwo w kościele, występy zespołów i wykonawców z  obwodu grodzieńskiego i gości z  Polski, miasto rzemieślników, wystawy przedmiotów  codziennego użytku,  literatury polskiej, pokazy tańców ludowych,  programy animacyjne, degustacja potraw  kuchni polskiej, "szlacheckie bale" i  spotkania twórcze. Na zakończenie - fajerwerki.
(agromiasteczko W. Ejsmonty rejonu brzostowickiego)
Tel. 8 (01511) 2 20 03
***
703.jpg
3 июля
Районные соревнования по силовому экстриму «Астравецкі асілак» ( г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 12 44
July, 3
District competitions on Power Extreme "Astravets Hercules". (Ostrovets)
Competitions are held to identify the strongest in the following nominations:
"Burlak" - truck tug of over 3 tons;
"Farmer's Walk" - the weight of 110 kg;
"Deadlift" - weight 115 kg;
"Turning the wheel" - the weight of over 100 kg;
"Duck Walk" - the weight of 85 kg.
Tel. 8 (01591) 21244
3 lipca
Zawody Rejonowe Siłowego Ekstrimu "Ostrowiecki siłacz".
Współzawodnictwa na miano  najsilniejszego odbywają się w  następujących nominacjach: "Burłak" - przeciąganie ciężarówki ponad 3 ton;
"Farmerska przechadzka" - waga 110 kg;
"Stanowe cięgło" - waga 115 kg;
"Kantowanie koła" - waga ponad 100 kg;
"Kacza przechadzka" - waga 85 kg
(Ostrowiec)
Tel. 8 (01591) 2 12 44
***
704.jpg
6 июля
Народный праздник «Купалье» (г. Щучин, открытая площадка возле Центра культуры)
Тел. 8 (01514) 2 88 82
July, 6
"Kupala" National holiday.
Festivities on the shore of the reservoir, fire ignition, lecanomancy, performance of amateur creative groups, singing and dancing in a ring and games.
(Schuchin, open area near the Cultural Center)
8 (01514) 2 88 82
6 lipca
Zabawa Ludowa "Noc Kupały".
Zabawa nad brzegiem zbiornika wodnego, zapalanie ogniska, wróżba na wiankach (puszczanie wianków na wodę), występ zespołów amatorskich, korowody, gry.
(Szczuczyn, Centrum Kultury)
8 (01514) 2 88 82
***
705.png
6 июля
Народное гуляние «Купалье» (водохранилище, г.п. Зельва)
Тел. 8 (01564) 2 45 31
July, 6
"Kupala" National holiday.
Theatrical folk festival with ceremonial elements (Kupala fire, the flower of fern, vermin, etc.), games, contests, concert programs.
(Reservoir of Zelva)
Tel. 8 (01564) 2 45 31
6 lipca
Festyn ludowy "Noc Kupały".
Teatralizowane święto ludowe  z elementami  obrzędowymi (ognisko, kwiat paproci,  moce nieczyste itp.). W programie  zabawy, konkursy, koncerty.
(Zelwa, zbiornik wodny)
Tel. 8 (01564) 2 45 31
***
706.jpg
6 июля
Народный праздник «Купалье» (г.п. Вороново)
8 (01594) 2 24 05
July, 6
"Kupala" National holiday.
Theatrical procession, fire ignition, public festivals, lecanomancy, performances, games, search for the flower of fern.
(Voronovo)
8 (01594) 22405
6 lipca
Festyn ludowy  "Noc Kupały".
Teatralizowany pochód, zapalanie ogniska, zabawy, wróżba na wiankach, występ artystów,  gry, poszukiwanie  "kwiatu paproci".
(Woronowo)
8 (01594) 2 24 05
***
707.jpeg
6 июля
Народный праздник «Купалье» (аг. Залесье, Сморгонский район)
Тел. 8 (01592) 3 16 68
July, 6
"Kupala" National holiday.
Folk celebration with ceremonial elements (Kupala fire, the flower of fern, vermin, etc.), games, contests, concert programs.
(Zalesie, Smorgon’ district)
Tel. 8 (01592) 31668
6 lipca
Festyn ludowy  "Noc Kupały ".
Festyn ludowy  z  elementami obrzędowymi (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.). W programie zabawy,  konkursy, koncerty.
(agromiasteczko Zalesie rejonu smorgońskiego)
Tel. 8 (01592) 3 16 68
***
708.jpg
6 июля
Праздник «Купалле – свята вады і агню» (г.п. Кореличи)
Тел. 8 (01596) 2 18 99
 July, 6
Holiday "Kupala - a holiday of water and fire».(Korelichi)
Theatrical folk festival with ceremonial elements, game, competitive, concert programs.
Tel. 8 (01596) 218 99
6 lipca
Święto "Noc Kupały  – święto wody i ognia".
Teatralizowany  festyn ludowy  z  elementami obrzędowymi. W programie  zabawy, konkursy, koncerty.
(Korelicze)
Tel. 8 (01596) 2 18 99
***
709.JPG
6 июля
Праздник «Купалье» (г. Новогрудок, парковое озеро)
Тел. 8 (01597) 2 33 09
July, 6
"Kupala" Celebration.
Theatrical procession, fire ignition, public festivals, lecanomancy, performances, games, search for the flower of fern.
(Novogrudok, parklake)
Tel. 8 (01597) 2 33 09
6 lipca
Swieto "Noc Kupaly".
Teatralizowany pochod, zapalanie  ogniska,  zabawy,  wrozba  na  wiankach, wystep artystow,  gry,  poszukiwanie "kwiatu paproci".
(Nowogrodek, jezioro w parku miejskim)
Tel. 8 (01597) 2 33 09
***
710.jpg
6 июля
Детский праздник «Купалье» в эколого-развлекательном центре «В гостях у 12 месяцев» (Новогрудский район, оз. Свитязь, эколого-развлекательный центр)
Тел. 8 (01597) 2 69 94
July, 6
Children's festival "Kupala" in ecological-entertainment center "Visiting 12 months."
Public celebrations, lighting the fire, lecanomancy, performances of children, entertaining and game programs, search for the flower of fern.
(Novogrudok district, Lake Svityaz, ecological and entertainment center)
Tel. 8 (01597) 2 69 94
6 lipca
Dzieciece swieto "Noc Kupaly " w Centrum Ekologiczno-Rozrywkowym "W goscinie u 12 miesiecy".
Zabawy, zapalanie ogniska, wrozba na wiankach, wystep dzieci, rozrywki, zabawy, poszukiwanie "kwiatu paproci".
( rejon nowogrodzki, jezioro Switez , Centrum Ekologiczno-Rozrywkowe )
Tel. 8 (01597) 2 69 94
***
711.jpg
6 июля
Народный праздник «Купалье» (г. Ивье)
Тел. 8 (01595) 2 21 07
July, 6
"Kupala" National holiday.
Folk celebration with ceremonial elements (Kupala fire, the flower of fern, vermin, etc.), games, contests, concert programs.
(Iv’ye)
Tel. 8 (01595) 22107
6 lipca
Festyn ludowy  „Noc Kupaly”.
Ludowe zabawy  z  elementami obrzedowymi  (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.), W programie zabawy, konkursy, koncerty.
(Iwie)
Tel. 8 (01595) 2 21 07
***
712.jpg
6 июля
Праздник «Купалье» (г. Дятлово)
Тел. 8 (01563)2 14 48
July, 6
"Kupala" National holiday.
Folk celebration with ceremonial elements (Kupala fire, the flower of fern, vermin, etc.), games, contests, concert programs.
(Diatlovo)
Tel. 8 (01563) 2 14 48
6 lipca
Swieto "Noc Kupaly ".
Teatralizowany  festyn ludowy  z elementami  obrzedowymi (ognisko, poszukiwanie "kwiatu paproci" itp.). W programie  zabawy, konkursy, koncerty.
(Dziatlowo)
Tel. 8 (01563) 2 14 48
***
713.jpg
6 июля
Народный праздник «Купалье» (г. Свислочь, городской парк и агрогородки района)
Тел. 8 (01513) 7 02 57
July, 6
"Kupala" National holiday.
Public celebrations, lighting the fire, dances around him, lecanomancy, entertaining and game programs, search for the flower of fern.
(Svislotch, the city park, and agro-towns of the district)
Tel. 8 (01513) 70257
6 lipca
Festyn ludowy  "Noc Kupaly".
Zabawy, zapalanie ogniska, korowody ,wrozba na wiankach, rozrywki, zabawy, poszukiwanie "kwiatu paproci".
(Swislocz, park miejski i  agromiasteczka  rejonu)
Tel. 8 (01513) 7 02 57
***
714.JPG
6 июля
Свята «Купальская ночка чароўная» (агрогородки Берестовицкого района: Макаровцы, Олекшицы. Кваторы, М.Берестовица, Старый Дворец)
Тел. 8 (01511) 2 20 03
July, 6
Kupala holiday "Kupala magic night."
Theatrical folk festival with ceremonial elements (Kupala fire, the flower of fern, vermin, etc.), theatrical, game, competitive and concert programs, exhibitions of handicrafts and herbs, lecanomancy.
(Agrotowns of Berestovitsa district: Makarovtsy, Olekshitsy, Kvatory, S. Berestovitsa, Stary Dvorets.)
Tel. 8 (01511) 22003
6 lipca
Impreza "Swietojanska noc czarowna".
Teatralizowany   festyn ludowy   z obrzedowymi elementami (ognisko, kwiat paproci, moce nieczyste itp.). W programie zabawy,  konkursy,  koncerty,  wystawy wyrobow ludowych , ziol leczniczych, wrozba na wiankach.
(agromiasteczka  rejonu brzostowickiego:   Makarowce,  Olekszyce, Kwatery, Brzostowica Mala,   Stary Dworec)
Tel. 8 (01511) 2 20 03
***
715.jpg
6 июля
Народный праздник «Купалле» (г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 14 48
July, 6
"Kupala" National holiday.
Traditional Belarusian holiday when people dance around the fire dances, perform rituals action on purification by fire and water, lecanomancy.
(Ostrovets)
Tel. 8 (01591) 2 14 48
6 lipca
Festyn ludowy "Noc Kupaly ".
Tradycyjne  swieto bialoruskie  podczas ktorego ludzie wroza na wiankach,  odbywaja sie korowody wokol ogniska. Pokazywane sa obrzedowe czynnosci oczyszczenia przez ogien i wode. (Ostrowiec)
Tel. 8 (01591) 2 14 48
***
716.jpg
7 июля
Народное гулянье «Купалье» (г. Слоним, городской парк)
Тел. 8 (01562) 5 06 60
July, 7
Folk festival "Kupala".
Theatrical performance, ignition of fire, search the flower of fern, folk games, sports competition "Sailing on Anything", workshops in making wreaths,throwing of wreaths on the river, a concert of amateur creative collectives, power competition, exhibition and sale of folk art goods, a disco, gaming attractions.
(Slonim, the city park)
Tel. 8 (01562) 5 06 60
7 lipca
Festyn ludowy "Noc Kupaly ".
Teatralizowane przedstawienie, zapalanie ogniska, poszukiwanie "kwiatu paproci", zabawy ludowe, zawody sportowe  - plywanie "Na czym sie da". Pokazy  plecenia wiankow, puszczanie wiankow na wode, koncert zespolow amatorskich, sportowe silowe wspolzawodnictwa, wystawa-sprzedaz wyrobow tworczosci ludowej, dyskoteka.
(Slonim,  park miejski)
Tel. 8 (01562) 5 06 60
***
718.jpg
8 июля
Праздник рыбака «В Озерах клев...О!» (Гродненский район, аг. Озеры)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
July, 8
Fisherman Holiday "Nice bite in Oziory!"
Fishing competitions, entertainment game program "Fishing in Ozery-style", sporting events, attractions for children, performances of amateur creative groups of Grodno district, fancy-dress parade, fish soup tasting and much more.
(Grodno district, a.t. Lakes)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
8 lipca
Swieto Rybaka "W Jeziorach branie ...O!".
Zawody   wedkarskie,  rozrywki i zabawy.  Program "Lowienie ryb po jeziorsku", zawody sportowe,  atrakcje dla dzieci, wystepy zespolow amatorskich  rejonu grodzienskiego,  przedstawienia kostiumowe, degustacja zupy rybnej i in.
(agromiasteczko Jeziory rejonu grodzienskiego)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
***
719_________.JPG
8 июля
Районный праздник «Купалье» (Лидский замок, г. Лида)
Тел. 8 (01545) 2 34 69
July, 8
"Kupala" holiday.
Theatrical procession, fire ignition, public festivals, lecanomancy, performances, games, search for the flower of fern.
(Lida Castle, Lida)
Tel. 8 (01545) 2 34 69
8 lipca
Rejonowe Swieto "Noc Kupaly ".
Teatralizowany pochod,  ognisko, zabawy, wrozba na wiankach, wystep artystow, gry, poszukiwanie "kwiatu paproci".
( Lida, Lidzki zamek)
Tel. 8 (01545) 2 34 69
***
720.jpg
8-9 июля
VII международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» (Гродненский район, г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 77 28 77
July, 8-9
VII International Marathon of Friendship Grodno-Druskininkai.
International Marathon of Friendship "Grodno-Druskininkai" is a unique cross-border socially significant project which is attended by athletes and fans of running from over 13 countries.
(Grodno district-Grodno)
Tel. 8 (0152) 77 28 77
8-9 lipca
VII Miedzynarodowy Maraton Przyjazni Grodno- Druskieniki.
Miedzynarodowy Maraton Przyjazni "Grodno-Druskieniki" jest unikatowym spolecznie znaczacym projektem transgranicznym,   w ktorym biora udzial sportowcy, amatorzy biegu z ponad 13 panstw.
(Grodno, rejon grodzienski)
Tel. 8 (0152) 77 28 77
***
721.jpg
12-15 июля
Чемпионат Республики Беларусь по легкой атлетике (г. Гродно)
Тел. 8 (0152) 77 28 77
July, 12-15
Championship of the Republic of Belarus in athletics.
Competitions will be held under the patronage of the Member of the House of Representatives of the National Assembly, the Chairman of Belarusian Athletics Federation VadimDevyatovsky. The upcoming sports forum will be attended by Belarusian sports stars who pretend to take part in the World Championship-2017 in London.
(Grodno)
Tel. 8 (0152) 77 28 77
12-15 lipca
Mistrzostwa Republiki Bialorus w Lekkiej Atletyce.
Zawody odbeda sie  pod patronatem deputowanego Izby Reprezentantow Zgromadzenia  Narodowego  Republiki Bialorus,  prezesa bialoruskiej federacji lekkiej atletyki Wadzima Dziewiatowskiego.
W zawodach sportowych wezma udzial gwiazdy bialoruskiego sportu, ktore walcza o wystep w Londynie na Mistrzostwach  Swiata - 2017. (Grodno)
Tel. 8 (0152) 77 28 77
***
722.jpg
13 июля
Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Мостовского района от немецко-фашистских захватчиков (д. Шимки, Мостовский район)
Тел. 8 (01515) 3 23 29
July, 13
Festive actions devoted to the Day of Liberation of Masty district from fascist invaders.
The meeting-requiem in memory of residents of the district, who died during The Great Patriotic War, a concert of amateur creative collectives of the district
(Shimkiv, Mosty district)
Tel. 8 (01515) 323 29
13 lipca
Imprezy z okazji  Dnia Wyzwolenia rejonu Mostowskiego od niemiecko-faszystowskich okupantow.
Wiec – rekwiem  ku pamieci  mieszkancow  rejonu,  poleglych w  okresie   II wojny swiatowej, koncert zespolow amatorskich rejonu.
(Szymki,  rejon mostowski)
Tel. 8 (01515) 3 23 29
***
image123.jpg
15 июля
Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня» Игровые программы для детей «В стране весёлой детства» (Гродно, ул. Советская)
Контактный телефон: +375 15 272 06 94, +375 15 268 20 20
***
723.jpg
15 июля
Веломарафон «Суседзі» (Гродненский район, шлюз Домбровка, Августовский канал)
Тел. 8 (0 152) 77 27 31
July, 15
"Neighbours" marathon.
"Neighbours" marathon – an annual international amateur cycling race. Its route runs through the picturesque surroundings of the Augustow Canal. "Neighbours" marathon offers participants different kinds of distances for participants of all ages and level of training.
(Grodno district, the gateway "Dombrovka" Augustow Canal)
Tel. 8 (0 152) 77 27 31
15 lipca
Kolarski Maraton "Sasiedzi".
Kolarski maraton "Sasiedzi" - coroczny miedzynarodowy amatorski  maraton kolarski. Trasa maratonu przebiega przez malownicze okolice  Kanalu Augustowskiego. Maraton "Sasiedzi" proponuje uczestnikom w dowolnym wieku i przygotowaniu sportowym rozne rodzaje dystansu.
(rejon grodzienski,  Kanal Augustowski, sluza Dabrowka)
Tel. 8 (0 152) 77 27 31
***
724.jpg
14-15 июля
III региональный фестиваль народного творчества «Сяброўскі фэст» (г. Волковыск)
Тел. 8 (01512) 4 51 44
July, 14-15
III Regional Festival of Folk Art "Friendship Festival".
The festival will be attended by creative amateur and professional collectives, performers in instrumental, musical and vocal, dance, and game genres, ceremonies, decorative and applied arts, which demonstrate their creativity on the stage floor.
(Volkovysk)
Tel. 8 (01512) 4 51 44
14-15 lipca
III Regionalny Festiwal  Tworczosci Ludowej"Przyjacielski fest".
W festiwalu biora udzial tworcze zespoly amatorskie i profesjonalne, wykonawcy sceniczni w zakresie sztuki muzycznej i obrzedowej.
(Wolkowysk)
Tel. 8 (01512) 4 51 44
***
728.jpg
15 июля
Автофестиваль «SAN DАУ» (Гродненский район, д. Каролино)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
July, 15
Auto festival «SUN DAY».
Festival where drivers, automotive equipment, autoclubs compete in skill of tuning and driving.
(Belarus, Russia, Latvia, Lithuania, Poland)
(Grodno region, Karolino village)
Tel. 8(0152) 72 35 41
15 lipca
Festiwal samochodow "SUN DAY".
Festiwal, na ktorym  w mistrzostwie tuningu i sztuce prowadzenia rywalizuja kierowcy, technicy i kluby samochodowe.
(Bialorus, Rosja, Lotwa, Litwa, Polska)
(Karolino rejonu grodzienskiego)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
***
726.jpg
16 июля
День освобождения города Гродно от немецко-фашистских захватчиков (г. Гродно, городской парк им. Ж.-Э.Жилибера)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
July, 16
The Day of liberation of Grodno from German-fascist invaders.
Events dedicated to the liberation of Grodno from German-fascist invaders: concerts, retro dance floors, functioning of field kitchen, etc.
(Grodno, Gilibert Public Park)
Tel. 8(0152) 72 06 94
16 lipca
Dzien Wyzwolenia miasta Grodna od niemiecko-faszystowskich okupantow.
Imprezy poswiecone upamietnieniu  dnia wyzwolenia miasta Grodna od niemiecko-faszystowskich okupantow: koncerty,  parkiety taneczne w stylu retro, kuchnia polowa i in.
(Grodno, Park im. J. E. Giliberta)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
***
727.jpg
21-23 июля
Открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку (Гродненский район, парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп», д. Коробчицы)
Тел. 8 (0 152) 77 37 94
July, 21-23
Open championship of Belarus on mountainbiking.
Championship of the Republic of Belarus on mountain biking is spectacular and popular competitions in XCE, XCR, XCO formats. The competitions areheld on the territory of a ski complex, where long ascendingand lengthy down grades, overcoming of natural and artificial obstacles are waiting for participants and spectators.  
(Grodno region, active vacation park “Karopchitski Olimp”, Karopchitsy village)
Tel. 8(0 152) 77 37 94
21-23 lipca
Otwarte Mistrzostwa Bialorusi  w Kolarstwie Gorskim.
Mistrzostwa Republiki Bialorus  w Kolarstwie Gorskim —widowiskowe i popularne wspolzawodnictwa w formatach XCE, XCR, XCO. Odbywaja sie na terenie  kompleksu narciarskiego , gdzie na uczestnikow i widzow czekaja przewlekle podniesienia i zejscia, pokonywanie naturalnych i sztucznych przeszkod.
(Korobczyce rejonu grodzienskiego, "Olimp w Korobczycach")
8 (0 152) 77 37 94
***
725.jpg
22 июля
«Свята Вяндліны» (Гродненский район, аг. Коптевка)
Тел. 8 (0152) 72 35 41
July, 22
"Vyandliny holiday."
Mass celebrations where you can find a sausage gallery, courtyard Koptsich the protagonist of the holiday, where masters will share secrets of smoking meat and fish. Festive concert.
(Grodno district, Koptevka)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
22 lipca
"Swieto Wedliny".
Festyn, na ktorym mozna zwiedzic galerie kielbas, podworze Kopcicza —glownego bohatera swieta, na ktorym fachowcy podziela sie przepisami wedzenia miesa i ryb. Koncert swiateczny.
(agromiasteczko Kopciowka  rejonu grodzienskiego)
Tel. 8 (0152) 72 35 41
***
729.jpg
22-23 июля
Региональный фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец» (Новогрудский район, оз. Литовка)
Тел. 8 (015 97) 2 33 09
July, 22-23 
Regional festival of a bard song of memory of V. S. Vysotsky "Music of hearts".
Search and detection of new creative talents in a genre of an author's song.
(Novogrudok region, Litovka Lake)
Tel. 8 (015 97) 2 33 09
22-23 lipca
Regionalny Festiwal  Piosenki Autorskiej pamieci W. Wysockiego "Muzyka serc".
Poszukiwanie i wylonienie  talentow w gatunku  piosenki autorskiej.
(Jezioro Litewka, rejon nowogrodzki)
Tel. 8 (015 97) 2 33 09
***
730.jpg
22-23 июля
Легкоатлетический пробег «Гродненская ночная десятка» (Гродненский район, д. Коробчицы, ПАО «Коробчицкий Олимп»)
Тел. 8 (029) 7 87 92 93
July, 22-23
Track and field run "Hrodzyenskaya nochnaya desyatka"
For the first time track and field run "Hrodzyenskaya nochnaya desyatka" was held in 2016 and attracted more than 120 participants. It is the night cross-countryrun lighted along the whole trail and running through the territory of ski complex.
(Grodno region, Korobchitsy village, OJSC "Korobchitsy Olympus")
Tel. 8(029) 7 87 92 93
22-23 lipca
Lekkoatletyczny Rajd "Grodzienska dziesiatka  nocna".
Lekkoatletyczny rajd "Grodzienska dziesiatka  nocna" po raz pierwszy odbyl sie w 2016 roku i przyciagnal ponad 120 uczestnikow.  Jest nocnym biegiem przelajowym przez podswietlona trase  prowadzaca przez teren   kompleksu narciarskiego.
( Korobczyce rejonu grodzienskiego, "Olimp w Korobczycach")
Tel. 8 (029) 7 87 92 93
***
731.jpg
22-23 июля
Фестиваль молодежных субкультур «Молодежный акцент» (г. Сморгонь)
Тел. 8 (01592) 2 10 68
July, 22-23
The festival of youth subcultures "Youth Focus"
The festival of youth creativity. The main purpose of event is realizing of creative potential of youth and teens, organization of their leisure time. Members of various youth creative directions participate in festival. They are musicians, performers, rollers, cyclists, skaters, graffiti artists, dancers, bikers and so on.
(Smorgon’)
Tel. 8(01592) 2 10 68
22-23 lipca
Festiwal  Subkultur  Mlodziezowych "Mlodziezowy akcent".
Festiwal tworczosci mlodziezowej. Glowny cel przedsiewziecia -ujawnienie tworczego potencjalu mlodziezy i nastolatkow,organizacja ich czasu wolnego. W festiwalu biora udzial przedstawiciele roznych subkultur  mlodziezowych : muzycy, wykonawcy, rollerzy, cyklisci, skajterzy, grafficiarze , tancerze, bajkerzy (motocyklisci) i in.
(Smorgonie)
Tel. 8 (01592) 2 10 68
***
732.jpg
23 июля
Праздник белорусского рушника «Скарбы нашых продкаў» (аг. Мисевичи, Вороновский район)
Тел. 8 (01594) 2 24 05
July, 23
The feast of Belorussian rushnyk "Skarby nashyh prodkau"
The idea of feast belongs to antique and modern Belorussian rushnyk. Exhibition of homespun "rushnyks" made by craftsmen on each yard of agrotown, songs, games, contests, performance of folk artists.
(Agrotown Misevichi, Voronovo region)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
23 lipca
Swieto Recznika Bialoruskiego "Dobro naszych przodkow".
Idea swieta jest zwiazana z  "recznikiem bialoruskim" od czasow pradawnych do wspolczesnosci.  Na kazdym podworzu agromiasteczka beda organizowane wystawy tkanych recznie "recznikow" autorstwa tworcow ludowych. Piosenki, gry, konkursy, wystepy zespolow folklorystycznych.
(agromiasteczko Misiewicze rejonu woronowskiego)
Tel. 8 (01594) 2 24 05
***
733.jpg
27-30 июля
Международная XXX многодневная велогонка «Неман» (Беларусь-Польша) (Гродненский район, г. Гродно)
Тел. 8 (029) 77 17 23
July, 27-30
International XXX multi-day cycling race "Neman" (Belarus-Poland)
International cycling race "Neman" will celebrate 30 years and traditionally will be held on the territory of Grodno region and Podlasie Province of the Republic of Poland. The competition programe includes individual and group races, criterium among juniors of birth year 1999-2000
(Grodno region, Grodno)
Tel. 8 (029) 77 17 23
27-30 lipca
Miedzynarodowy XXX Wielodzienny Wyscig Kolarski "Niemen" (Bialorus-Polska).
Miedzynarodowy wyscig kolarski "Niemen" po raz 30, jubileuszowy, tradycyjnie przebiegnie przez terytorium obwodu grodzienskiego i  wojewodztwa podlaskiego w Polsce. W programie wspolzawodnictwa indywidualne i  zawody grupowe, zawody wsrod juniorow  rocznika 1999-2000.
(Grodno, rejon grodzienski)
Tel. 8 (029) 77 17 23
***
734.jpg
29 июля
Фестиваль «Ореn аiг «Заход сонца» (г.Ошмяны)
Тел. 8 (01593) 4 53 68
July, 29
«Open-air «Sunset» Festival.
Open-air entertainment event for young people with the participation of guest bands and DJs. Amusement rides andsales outlets are working during the festival.
(Oshmiany)
Tel. 8(01593) 4 53 68
29 lipca
Festiwal Openair "Zachod slonca".
Impreza mlodziezowa o charakterze rozrywkowym pod otwartym niebem przy wspoludziale  zespolow zaproszonych  i  DJ-ow. Podczas festiwalu  funkcjonuja atrakcje, stoiska handlowe. (Oszmiana)
Tel. 8 (01593) 4 53 68
***
image013.jpg
29 июля
Фестиваль шансона.Приглашаем всех на настоящий праздник хорошей музыки, состоящий из хитов, премьер и сюрпризов. 29 июля Августовский канал превратится в большую культурную зону шансона. Музыканты и исполнители со всей области ярко и профессионально представят зрителям свое творчество, раскроют истинную красоту композиций  данного жанра. В программе: фото и автограф-сессия, караоке-баттл, диско-программа и др.
Контактный телефон: 8 (0152) 72 35 41
***
735.jpg
29-30 июля
VI Биг-мини-фестиваль уличного и площадного искусства (г. Гродно, ул. Советская, парк им. Ж.-Э. Жилибера, пл. Советская)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
July, 29-30
The VI bigmini Festival of street arts and theatre.
Festival presents different kinds of street art: Pantomime, Living statues, Musicians, Entertainers, Fire shows and Street fringe theatres from the cities of our country and near abroad.
(Belarus, Russia, Lithuania, Poland).
(Grodno, Sovietskaya street, park of J.E.Gilibert, Soviet Square)
Tel. 8(0152) 72 06 94
29-30 lipca
VI Big-mini Festiwal Sztuki Ulicznej .
Festiwal reprezentuje rozne odmiany sztuki ulicznej: Pantomima, Zywe rzezby, Muzycy, Animatorzy, Fajer show i Uliczne eksperymentalne teatry z Bialorusi i innych krajow (Rosja, Litwa, Polska).
(Grodno, ul. Sowiecka,  pl. Sowiecki, Park im. J. E. Giliberta)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
***
  736.jpg
Июль
Пленэр скульпторов по камню (д. Пушкари, Гродненский район)
Тел. 8 (0152) 72 06 94
July
Plein-air of stone carvers
(Pushkari village, Grodno region)
Tel. 8(0152) 72 06 94
Lipiec
Plener  Rzezbiarzy w kamieniu.
(Puszkary,  rejon grodzienski)
Tel. 8 (0152) 72 06 94
***
737.jpg
Июль
Концерт заслуженного коллектива национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством М. Финберга (г. Островец)
Тел. 8 (01591) 2 14 48
July
The concert of belarussian honored collective of national academic orchestra under the direction of M. Finberg.
(Ostrovets)
Tel. 8(01591) 2 14 48
Lipiec
Koncert Zasluzonego Zespolu Narodowej Koncertowej Orkiestry Akademickiej Republiki Bialorus pod kierownictwem M. Feinberga.
(Ostrowiec)
Tel. 8 (01591) 2 14 48
Гродненская правда
Комментарии (0)